Jalostus Tulosta
TERVETULOA JALOSTUSTOIMIKUNNAN SIVUILLE!

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen jalostustoimikunta kerää malamuuttien terveystietoja rodun kokonaisterveystilanteen kartoittamiseksi. Omistaja voi ilmoittaa koiralla ilmenneitä sairauksia tai vikoja oheisella lomakkeella. Mukaan voi liittää myös mahdolliset eläinlääkärin lausunnot ja diagnoosit. Lomake palautetaan jalostustoimikunnalle.


Yhdistyksen pentuvälitykseen ja internet-sivuille pääsevien pentueiden tulee täyttää Alaskanmalamuutin jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määritellyt suositukset. Kasvattajan tulee ilmoittaa pentueestaan jalostustoimikunnalle 2kk ennen astutusta oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi tarvittaessa tilata myös postitse jalostustoimikunnan puheenjohtajalta. Mikäli jalostustoimikunta hyväksyy yhdistelmän ,ilmoitus julkaistaan astutuksen tapahduttua.

Omistaja voi ilmoittaa uroksen listalle mikäli se täyttää kaikki jalostusurokselta vaadittavat kriteerit.


Liite sopimukseen koiran kaupasta koskien alaskanmalamuuteilla esiintyviä perinnöllisiä sairauksia.

Liite ( pdf ) Jalostustoimikunnan ja Kööpenhaminan Yliopiston tutkimusryhmän yhdessä kehittämä polyneuropatiatutkimuslähete helpottamaan näytteiden ottamista ja lähettämistä.

 


 

Suomen Kennelliiton sivuilta löytyy ohje pennunostajalle. Samalla Kennelliitto varoittaa epämääräisistä koirien myyjistä, vastuuntunnottomista kasvattajista sekä rekisteröimättömän koiran hankinnan vaaroista. Ohje löytyy osoitteesta http://www.kennelliitto.fi/FI/koira/uusipentu/etusivu.htm

 

Kennelliiton koirarekisteriohjetta on päivitetty 1.1.2010 alkaen koskien yli 8-vuotiaan nartun astuttamista. Päivitetty koirarekisteriohje löytyy Kennelliiton sivuilta osoitteessa

http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/5BDC7D9B-F300-49DA-99C2-2ECA30480498/0/koirarekisteriohje2010.pdf

 

Kennelnimen hakemiseen löytyy ohjeet Kennelliiton sivuilta sekä Suomen Seurakoirayhdistyksen sivuilta seuraavissa osoitteissa

 http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/kennelnimet/Kennelnimet.htm

 http://www.suomenseurakoirayhdistys.fi/yhdistys/kennelnimenpuoltoanomus