JTO PDF Tulosta
ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. Suomen Kennelliitolla (SKL) on mallirunko, jonka mukaan tämä JTO on laadittu. Tavoiteohjelma on esitarkastettu rotujärjestön (SSKY) toimesta. Jalostuksen tavoiteohjelma tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa, rotujärjestön kokouksessa ja SKL:n jalostustieteellisessä toimikunnassa.

Jäsenet voivat tilata paperiversion tarvittaessa jalostustoimikunnalta.

 

Powered by
Netplaza Laajakaista Oulu