Rotumääritelmä A-Z PDF Tulosta

Vicky Jones:
ALASKANMALAMUUTTI - rotumääritelmä A:sta Z:taan

-suomennos AMCA:n (Alaskan Malamute Club of America)
Annual-lehdissä vuonna 91-92 julkaistuista artikkeleista


A is for Angulation (Kulmaukset)

 • Alaskanmalamuuttia luonnehditaan kohtuullisesti kulmautuneeksi roduksi, jolla "lavat ovat melko viistot" ja "polvinivelet kohtuullisesti kulmautuneet". Äärimmäisyyksiä ei suosita luonnonmukaisessa rodussa, siksi termi "kohtuullinen", joka toistuu usein rotumääritelmässä. "Kohtuullista" voitaisiin kuvata jonakin sellaisena, joka ei herätä huomiota olemalla liioiteltua. Oikein kulmautuneella malamuutilla on vahva drive (työntö) takaa ja pitkälle ulottuvat etuliikkeet. Tasapaino etu- ja takaosan välillä on ehdottoman tärkeää tehokkaan liikunnan kannalta. Vakavia poikkeamia rotumääritelmästä ovat liian suoraan kulmautuneen koiran jäykät liikkeet sekä ylikulmautuneen koiran liikkeiden voimanpuute ja näistä tulisi sellaisina sakottaa.

B is for Bone (Luusto)

 • Alaskanmalamuuttia luonnehditaan vahvaluustoiseksi koiraksi yhdistyneenä kaikkiin muihin fyysisiin seikkoihin, jotka ovat välttämättömiä sille sen toimiessa tehtävässään kuormanvetokoirana. Satunnaisesti joku koira voi itseasiassa olla liian vahvaluustoinen ollen raskas ja kömpelö, jolloin siltä puuttuu rodulta vaadittu kestävyys. Kevyt luusto on kuitenkin paljon yleisempi ongelma. Tuomareiden ei tulisi rajoittua vain luuston visuaaliseen arvioimiseen sillä koiran jalkojen karvapeite voi johtaa heitä harhaan. Jopa pienemmillä nartuilla tulisi olla ilmeisen vahva luusto suhteessa niiden kokoon.

C is for Coat (Turkki)

 • Malamuutin turkki on tiheä ja karkea, ei koskaan pitkä ja pehmeä tai kihara. Rotumääritelmä kuvaa pohjavillan 2,5 - 5 cm pitkäksi ja peitinkarvan kohtuullisen lyhyestä keskipitkään. En ole koskaan henkilökohtaisesti pitänyt tässä yhteydessä sanasta 'kohtuullinen' koska vertailukohta puuttuu. Kohtuullinen verrattuna pitkäkarvaiseen Collieen on yksi asia ja kokonaan toinen verrattaessa sileäkarvaiseen kettuterrieriin. Mitattaessa eri koirien turkkia uskon, että hyvä keskimääräinen peitinkarvan pituus olisi noin 5 cm kyljissä lisääntyen 7,5 -10 cm:iin kaulan ympärillä sekä selällä, takapuolessa ja hännässä. Turkin tulisi olla luonnollisen öljyinen sekä villava ja pysty, se ei koskaan saa maata litteänä paitsi kesäkuukausien aikana, kun pohjavilla on lähtenyt.Yhdistyksen (=AMCA suom. Huom) jäsenten keskuudessa on trimmaus herättänyt paljon keskustelua. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että koska malamuutti on luonnollinen rotu ja sillä tulisi olla luonnollinen turkki, trimmausta tulisi suorittaa vain käpälien siistimiseksi.

D is for Disposition (Luonne)

 • Malamuutti on aktiivinen, utelias, itsevarma rotu. Sitä luonnehditaan helläksi, ystävälliseksi ja uskolliseksi. Vaikka se onkin joskus aggresiivinen ja riitaahaastava muita samaa sukupuolta olevia koiria kohtaan, se ei koskaan saisi olla "yhden-miehen" koira tai arvaamaton ihmistä kohtaan. Eskimot omistivat usein yhdessä koiransa ja malamuutin oli välttämättä otettava ohjeita ja käskyjä muilta kuin oman perheensä jäseniltä. Malamuutit ovat erittäin vaistonvaraisia ja voivat siksi reagoida epäsuotuisasti niihin, jotka kokevat ne uhkaavina tai pelkäävät niitä, eivätkä ne varmasti ota käskyjä sellaisilta, joita ne eivät kunnioita. Niiden leikkisät temput sekä näyttely- että tottelevaisuuskehissä ovat saaneet useamman kuin yhden esittäjän punastumaan! Onneksi useimmat tuomarit eivät tule kärsimättömiksi saadessaan välillä viihdykettä pitkän ja raskaan arvostelupäivän aikana.

E is for Eyes and Ears (Silmät ja Korvat)

 • Malamuutin silmät ovat sijoittuneet vinoasentoisesti ja ovat muotoonsa nähden melko suuret. Kokonaisilmeen kannalta yksi kaikkein kaunein ja erottuvin seikka on niiden mantelinmuotoisuus. Pyöreitä silmiä tulee pitää virheenä. Gazetten artikkelissa viime vuodelta monet kasvattaja-tuomarit huomauttivat, että ihastuttavat tumman ruskeat tai suklaan väriset silmät olivat huolestuttavasti katoamassa monissa osissa maata. Tummat silmät ovat toivottavat ja siniset silmät on täydellisesti hylättävä. Korvien tulee olla keskikokoiset mutta pienet suhteessa päähän. Ne ovat kolmionmuotoiset ja hiukan pyöristyneet yläosastaan, eivät leveät ja pyöreät. Korvien asetus ei koskaan saa olla liian korkea (pään päällä) eikä liian alhaalla (pään sivuilla) mutta niiden tulisi näyttää pystyiltä. Tämä kohtuullisen leveä korvien asettuminen antaa malamuutille kyvyn kääntää korviaan kuullakseen koiran tai ajajan takaansa. Kun malamuutti työskentelee, se voi painaa hyvinkarvoittuneet korvansa kalloaan vasten. Liian suuret korvat ovat tehottomat lämpöhukan kannalta ja niistä pitäisi sakottaa.

F is for Feet (Käpälät)

 • Malamuuti on vain niin hyvä kuin sen käpälät ovat eikä ole epäilystäkään siitä, että arktisessa ympäristössä selviytymisen kannalta kunnolliset käpälät olivat tärkeä tekijä. Malamuutin käpälien tulisi olla hyvin suuret, tiiviit ja syvät, hyvin ’topatuilla’ polkuanturoilla varustetut sekä näyttäen lujilta ja tiiviiltä. Varpaiden tulisi olla tiiviisti asettuneet ja hyvin kaareutuneet, eivät koskaan löysät ja latteat. Suuret käpälät mahdollistivat malamuutin välttämään uppoamisen syvässä lumessa ja paksut varpaankynnet auttoivat kitkan luomisessa jäisillä pinnoilla. Käpäliä, jotka ovat löysät, joista puuttuu riittävä ’toppaus’ tai jotka ovat jollain muulla tavalla huonot tulee pitää vakavana virheenä.

G is for Gait (Liikkeet)

 • Vaikka nykyinen rotumääritelmämme antaa mielikuvan siitä kuinka malamuutin tulisi liikkua minusta on aina tuntunut, että puuttuu perusteellinen kuvaus. (Satun olemaan yksi niistä ihmisistä, jotka ovat sitä mieltä, etteivät kaikki työskentelevät rodut liiku samalla tavalla). Oikeaa malamuutin liikuntaa kuvaa parhaiten sana voimakas. Sen pitää olla vakaata ja tasapainoista samalla kun se osoittaa suurta ketteryyttä. Etuliikkeiden tulisi olla yhdensuuntaiset ilman sisään- tai uloskääntymistä eikä liian ahtaat tai leveät. Samoin takaliikeissä kinner ei käänny ulos- tai sisäänpäin ja osoittaa äärimmäistä voimaa ilman mitään hukkaliikkettä tai "korkeita potkuja". Sivulta katsottuna malamuutilla tulisi olla sulava matkaavoittava askel, jälleen osoittaen vahvaa taka-drivea takaosasta lanteeseen. Sillä ei ole tarkoitus olla samanlaista lentävää ravia kuin joillakin paimenkoirilla mutta samaan tapaan sen liikkeiden ei tulisi koskaan olla sidotut tai hakkaavat. Kun malamuutin vauhti lisääntyy, sen jalat lähestyvät keskiviivaa. Koska malamuutti on kuormanvetokoira, liikkeet ovat varmasti yksi kaikkein tärkeimmistä asioista rotua arvosteltaessa ja mistä tahansa liikunnasta, joka on jäykkää eikä täysin tehokasta ja väsymätöntä tulisi ankarasti rangaista.

H is for Head (Pää)

 • Pää on ilmeisesti ensimmäinen asia, johon katsojan silmä osuu ja kauniin pään ja ilmeen puuttuminen voi merkitä kaikkea jonkun määrätyn eläimen yleisvaikutelman kannalta. Malamuutin pään tulisi olla leveä ja voimakas ja osoittaa suurta älykyyttä. Se ei saa koskaan olla niin suuri, että se saa koiran näyttämään kömpelöltä tai karkealta, mutta kapeat päät riittämättömine takaraivoineen ovat kokonaisuutena ottaen rodussa paljon yleisempi ongelma. Kallon tulisi olla leveä ja kohtuullisesti pyöristynyt korvien välistä kaventuen asteittain ja litistyen päältä silmiä lähestyttäessä, pyöristyen kohtuullisen litteiksi poskiksi. Silmien välissä pitäisi olla vähäinen uurre ja kallon ja kuonon ylälinjan yhtyessä tulisi näkyä hienoinen kaarre alaspäin. Sallittujen pää ja kasvomerkkien moninaisuus tekee jokaisesta koirasta oman yksilönsä.

I and J are for Important Judging (Tärkeää arvosteltaessa)

 • Kaikkien rotumääritelmän kuvausten ja selitysten jälkeen tämä yksi kappale on selkeästi muistutus tuomareille. "Arvosteltaessa Alaskanmalamuuttia, sen tehtävä raskaiden taakkojen rekikoirana on asetettava tarkastelussa kaiken muun edelle". ("In judging the Alaskan Malamute, (its) funetion as a sledge dog for heavy freighting must be given consideration above all else." Tämä kappale AM:n rotumääritelmästä puuttuu suomeksi käännetystä ja meillä virallisesti hyväksytystä rotumääritelmästä. suom. huom). Malamuutti on rakentunut voimaa ja kestävyyttä varten; siksi rotumääritelmä selittää, että mitä tahansa piirrettä, joka häiritsee tätä tarkoitusta tulee pitää mitä vakavampana virheenä! Nämä virheet käsittävät löysät käpälät, mitkä tahansa viat tai heikkoudet jaloissa, pihtikintereet, huonot välikämmenet, suorat lavat, kulmausten puute, jäykät liikkeet, kapeus, raskaus, kevyt luusto ja huonot mittasuhteet. Pienempiä virheitä "annetaan anteeksi" malamuutille, joka täyttää kaikki rakennevaatimukset, joita tarvitaan, että se voi tehdä työnsä. 

K is for Knowledge (Tieto)

 • Malamuutin säilyttämisen kannalta tieto on elintärkeää sekä tuomarille että kasvattajalle. Kasvattajalle tieto mahdollistaa parhaiden jalostus- ja näyttely-yksilöiden valinnan. Hän on tietoinen rodun geneettisistä ongelmista ja hänen tavoitteensa tulee olla rotumääritelmän mukaisesti fyysisesti ja henkisesti terveiden eläinten tuottaminen. Hyvä kasvattaja huomaa, että hän oppii jokaisesta tekemästään astutuksesta jotakin samoin kuin jokaisesta kohtaamastaan malamuutista. Tuomaria tieto auttaa valitsemaan näyttelykehässä oikeanlaisen yksilön. Tuomari tietää, että jos hän antaa pisteitä tai valionarvoja huonoille eläimille, hän tekee karhunpalveluksen eläimen omistajalle, kasvattajalle ja koko rodulle. Tuomarilla tulee olla syvällinen rotumääritelmän hallinta ja kyky käyttää sitä.

L is for Legs (Jalat)

 • Kuten aiemmin mainittiin käpälistä, on malamuutti vain niin hyvä kuin sen jalat ovat, koska niistä riippuu kuinka hyvin se seisoo ja liikkuu. Etujalkojen tulee olla suorat ja vahvaluustoiset sekä voimakaslihaksiset ilman mitään heikkoutta välikämmenissä. Takajalkojen tulee olla leveät ja reisien voimakaslihaksiset kohtuullisin polvikulmin ja ilman pihtikintereitä. Rotumääritelmä painottaa edelleen hyvien jalkojen tärkeyttä toteamalla. "Raajat ilmentävät epätavallisen suurta voimaa ja työntöä. Kaikki epäterveet piirteet raajoissa ja liikkeissä ovat vakavia virheitä."

M is for Muzzle (Kuono)

 • Malamuutin kuonon tulisi olla massava kaventuen vain vähän kirsua kohti. Kuonojen ei koskaan saisi olla pitkiä, teräviä tai collietyyppisiä eikä niiden saisi olla tylppiä eikä stoppia tulisi olla liikaa. Niiden pitäisi vaikuttaa suurilta ja massavilta suhteessa kallon kokoon. Huulet ovat tiiviit ja leuat leveät. Huulet ovat mustat; kuitenkin punaisilla koirilla nähdään maksanväristä pigmenttiä.

N is for Neck (Kaula)

 • Malamuutin kaulan tulisi olla syvä, hyvin lihaksikas ja kohtuullisesti kaareutunut. Turkki kaulalla on myös pitempi ja tiheämpi. Koirilta, joiden lavat eivät ole riittävän kulmautuneet ja joiden etuliikkeet ovat rajoittuneet näyttää puuttuvan selvärajainen kaula. Samoin koirilla, jotka ovat ylikulmautuneet, näyttää olevan pitkä ja mittasuhteisiin sopimaton kaula.

0 is for Overall Balanee (Yleinen tasapaino)

 • Malamuutti on rotu, jonka tulisi olla kauniisti tasapainoinen päästä häntään saakka. Etu - ja takaosien tulisi olla samallatavoin kulmautuneet ja rungon tiivisrakenteinen ilman että se on lyhyt. Pitkä lanne on virhe. Joka suhteessa malamuutin tulisi näyttää täydellisen sopusuhtaiselta eläimeltä.

P is for Powerful Fronts (Voimakkaat etuosat)

 • Malamuutilla tulisi olla syvä rinta ja voimakkaat, kohtuullisen viistot lavat. Nämä molemmat ovat ehdottoman olennaisia seikkoja sen suorituskyvylle painavien taakkojen vetoeläimenä. Sen etuosa ei saa kääntyä ulos- eikä sisäänpäin ja jalkojen tulee olla suorat välikämmeniin saakka katsottaessa edestäpäin. Välikämmenien tulisi olla lyhyet ja vahvat vain hiukan kaareutuen sivulta katsottaessa. Jos minulta kysyttäisiin rodun yleisintä ongelmaa tällä hetkellä, minun pitäisi vastata etuosat. Suorat lavat, haja-asentoiset etujalat (east -west fronts), heikot välikämmenet ja pieni liikkeiden ulottuvuus ovat kaikki aivan liian usein nähtävissä näyttelykehissä.

Q is for Quality (Laatu)

 • Ei ole epäilystäkään siitä, että jokaisen kasvattajan tavoitteena on laatueläinten tuottaminen - koirien, joita voidaan ihailla rotunsa erinomaisina edustajina. Laadukas kasvattaja on periksiantamaton siinä, että jalostaa vain yksilöillä, jotka ovat fyysisesti ja henkisesti terveitä. Myypä hän näyttelytai lemmikkieläintä, ostajat voivat olla varmoja hankkimansa eläimen laadusta.

R is for Rears (Takaosat)

 • Niiden 20-vuoden aikana, joina olen toiminut malamuuttien parissa, ovat nähdäkseni takaosat parantuneet kaikkein eniten. Luulenpa, että osa tästä johtuu siitä, että huolelliset, maineikkaat kasvattajat ovat olleet tarkempia jalostuseläintensä lonkkatuloksista. Sanoaksemme suoraan, ilman hyvää takaosaa, yksittäinen eläin ei voi olla hyvä malamuutti eikä suorittaa sitä tehtävää, johon se on tarkoitettu. Takaosan tulee olla kohtuullisesti kulmautunut ja kintereiden hyvin alas laskeutuneet (well let down hocks). Jalkojen ei saa olla kaarevat luustoltaan mutta niiden tulee olla leveät ja reisien vahvalihaksiset. Malamuutit seisovat ja liikkuvat yhdensuuntaisesti, niillä ei ole pihtikintereitä ja ne osoittavat valtavaa voimaa ilman hukkaliikettä. Koirat, joilla on epätyydyttävät takakulmaukset liikkuvat jäykästi tai hakkaavasti, kun taas ylikulmautuneet eläimet esittävät 'lentävää' sivuliikettä mutta niiden liikket ovat heikot tai holtittomat takaa nähtynä. Meidän tulisi muistaa aiempi varoitus: "mitä tahansa osoitusta jalkojen viasta on pidettävä vakavana virheenä". Takajalkojen metsäkynnet tulisi poistaa pian syntymän jälkeen.

S is for Size (Koko)

 • Koska rodulla on luonnollinen koko, ei meillä hylätä koon perusteella. Suositeltavat kuormanveto koot ovat uroksille 63,5 cm ja 38,5 kg ja nartuille 58,5 cm ja 34 kg. Rotumääritelmä kuitenkin toteaa, ettei koko saa koskaan ylittää tärkeydessä tyyppiä, mittasuhteita tai toiminnallisa seikkoja. Vain kun koirat kaikissa näissä muissa suhteissa ovat samanarvoisia, pitäisi tuomarin valita lähinnä suosituskokoa oleva eläin! On tärkeää muistaa, että meidän oletetaan jalostavan malamuutteja - ei tanskandoggeja eikä siperianhuskyjä. Rotumääritelmä on muistuttamassa siitä mihin päämäärämme koon suhteen tulee suunnata.

T is for Tails (Hännät)

 • Kokonaisuutena ottaen hännät ovat yksi rodun yleisimmistä ongelmista. Valitettavasti useimmissa tapauksissa voi laskeä yhden käden sormilla minä tahansa ajanjaksona näyttelykehissä oikein asettuneet hännät. Monet huutavat nopeasti "Eivät ne vedä rekeä hännällään!11 Mutta tätä perustelua en ota kuuleviin korviinikaan. Eivät malamuutit vedä rekeä myöskään päällään, korvillaan, silmillään, turkeillaan tai purennallaan, mutta kaikki nämä piirteet oikein yhdistyneenä ovat sitä, mikä antaa koirillemme "rotutyypin" ja sallii niiden vastata rotumääritelmän täydellisyysihannetta. Hännän tulisi olla selän päällä kuin aaltoileva puuhka, ei tiukasti kierteellä, ei selällä maaten, ei kippurassa, eikä kuten ketun häntä. Jopa Spira opas kuvaa malamuutin hännän asettumisen väärin! Hännän tulee olla hyvin karvoittunut ja riittävän pitkä, jotta se näyttäisi kaartuvalta aaltoilevalta puuhkalta.

U is for Unsoundness (Epäterve rakenne)

 • Epätervettä rakennetta ei tule sallia työskentelevässä rekikoirarodussa. Kuten aiemmin mainittiin, vähäisempiä virheitä voi tuomari antaa anteeksi fyysisesti terveille yksilöille. Mitkä tahansa piirteet, jotka häiritsevät malamuutin käyttötarkoituksen saavuttamista tulee pitää epäterveenä ja nimetä se vakavaksi virheeksi. Esimerkkejä tästä ovat huonot käpälät, puutteet jaloissa koiran seistessä tai liikkuessa, pihtikintereet, heikot välikämmenet, kulmauksien puute ja liikkeet, jotka eivät ole tasapainoiset, vahvat ja vakaat.

V is for Variety of Colors and Markings (Värit ja Merkit)

 • Malamuutit voivat olla moninaisia väreiltään vaihdellen harmaan kaikista sävyistä mustaan ja kaikista soopelin sävyistä punaiseen. Valkoinen on ainoa yksivärinen, joka sallitaan. Etusijaa ei tule antaa millekkään värille! Väriyhdistelmät ovat sallittuja pohjavillassa, pisteissä ja juovissa. Merkit voivat olla hattumaisia tai maskeja tai näiden yhdistelmiä. Valkoinen on aina hallitseva väri rungon alapuolella, jaloissa, käpälissä ja kasvomerkeissä. Malamuuteilla voi olla läikkiä, tähtiä, suorakaiteen muotoisia merkkejä jne. kasvoissa ja päässä. Aikoinaan kuulin joidenkin kasvattajien sanovan, etteivät he koskaan esitträisi koiria, joilla on merkkejä kauluksessaan. Antakaahan minun tässä todeta, että kaulus ja/tai niska pilkkumaisin merkein on rotumääritelmässä kuvattu Ilviehättävänä ja suositeltavanall eikä siitä saa rangaista! Malamuutti on rotu, jolla on vaippa (blanketed); siksi epäsymmetriset läiskät tai värit rungossa ovat ei-toivottuja.

W is for Well Let Down Hock ( Hyvin alaslaskettu kinner )

 • Vaikeat määritellä mutta,kun ne näkee ei voi erehtyä, hyvin alas lasketut kintereet on se, mikä antaa malamuutille pehmästi laskevan ylälinjan. Pitkää kinnertä on pidettävä virheenä; kuitenkaan malamuutti ei saisi 'vajota' takaosalleen koska tämä osoittaisi heikkoutta. Kuvittele suoraa selkää, joka laskee pehmeästi lanteille, kohtuullisesti kulmautuneita polvia ja leveitä ja vahvoja kintereitä, jotka myöskin ovat kohtuullisesti kulmautuneet ja sinulla on ihanteellinen rakenne.

X is for X-cellent Bites and Teths (Erinomainen purenta ja hampaat)

 • Malamuutin hampaat ovat suuret ja saksipurennassa. Purenta ei saa koskaan olla ala-tai yläpurenta. Vino tai väärinasettunut suu estää koiraa sulkemasta kunnolla suutaan ja sitä tulee pitää kaikkein vakavimpana purentavirheenä. Huulet ovat tiiviit ja estävät kuolaamisen ja siitä seuraavan jään muodostumisen huuliin.

Y is for Years of Controversy - Type versus Soundness
(Kiistojen vuodet - tyyppi vs terve rakenne)

 • Olen lujasti siinä uskossa, että jokaisessa rodussa oikeanlaisella yksilölle tulee olla sekä oikea tyyppi että terve rakenne. Varmasti on monia ihastuttavia silmiinpistävän tyypikkäitä koiria, jotka paljastuvat käveleviksi>katastrofeiksi ensimmäisten askelten jälkeen. Mutta samoin sekarotuinen, joka oli maaseutukodissamme oli terverakenteisempia eläimiä, jonka olen koskaan nähnyt mutta niiden rotujen yhdistelmän määrittäminen, joista se koostui oli tarpeeton harjoitus! Muistan erään tuomarin parhaiten esimerkittäneen eräässä haastattelussa tyypin ja terveen rakenteen yhdistämisen kunnollisessa koirien arvostelussa: "Aloitan", hän selitti, "valitsemalla ensin eläimet, jotka vastaavat parhaiten 'tyyppiä'. Sitten arvostelen uudelleen tervettä rakennetta silmälläpitäen."

Z is for Zest for Life (Elämänhalu)

 • Malamuutin pitäisi olla ystävällinen ja ulospäinsuuntautunut, osoittaen suurta aktiivisuutta ja innostusta. Ne ovat todellisia pellejä, hauskanpitäjiä ja erittäin nokkelia. Niiden älykkyys ymmärretään usein väärin ns. kouluttajien taholta, jotka kuvaavat niitä typeriksi ja hankaliksi kouluttaa, kun itseasiassa tämä itsepäinen, itsetietoinen persoonallisuus on se, joka mahdollisti niiden henkiinjäämisen äärimmäisissä arktisisa olosuhteissa sukupolvien ajan. Toimittuani 22 vuotta kouluttajana, olen oppinut arvostamaan ja nauttimaan haasteesta pystyä pitämään malamuutin mielenkiinto vireillä. En kuitenkaan usko, että eläväisyys on kaikkein tärkeintä näyttelykehässä. Varmasti malamuutin tulisi olla onnellinen, liikkua innokkaasti ja osoittaa ilmettä ja mielenkiintoa mutta näyttelyesiintyminen ei saisi koskaan olla määräävä tekijä arvosteltaessa terveempää ja fyysisesti oikeanlaista yksilöä.
 

Powered by
Netplaza Laajakaista Oulu