JTO ja PEVISA

JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. Suomen Kennelliitolla (SKL) on mallirunko, jonka mukaan tämä JTO on laadittu.  Jalostuksen tavoiteohjelma tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa, rotujärjestön kokouksessa ja SKL:n jalostustieteellisessä toimikunnassa.

1.1.2023 alkaen voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma (PDF)

PEVISA

PEVISA = perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

Alaskanmalamuuttien Pevisa-ohjelma

Alaskanmalamuutit kuuluvat Suomen Kennelliiton Pevisa -ohjelmaan.

PEVISA ohjelma ajalle 1.1.2023-31.12.2027:

  • Koirilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkanivel- ja kyynärnivellausunto. Minimikuvausikä on 18kk.
    Lonkkanivelen raja-arvo B
  • Koirilla tulee astutushetkellä olla virallinen silmälausunto. Kaikki perinnölliset kaihimuodot (KAT) sulkevat koiran pois jalostuksesta. Silmälausunto on voimassa 24kk.
  • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvaustulosta (2 pentuetta).

KENNEL CLUB PROGRAM FOR FIGHTING AGAINST INHERITED ABNORMALITIES AND DISEASES


The Pevisaprogram for Alaskan Malamutes

Alaskan Malamutes are part of the Finnish Kennel Club Pevisa -program.

The Finnish Kennel Club regulations for Alaskan Malamutes are:

To be able to register an Alaskan malamute litter in Finland , the parents of the litter must fullfill the following regulations

The parents of the litter need to be x-rayed for hip dysplasia. The minimun age for hip x-rays is 18 months. The parents need to be free on hips (limit B). 
• Both parents need to be x-rayed for elbow dysplasia. The minimun age for elbow x-rays is also 18 months. 
• Both parents need to have the eye examination, which can not be older than 24 months at the moment of mating. Parents are not allowed to have hederitary cataract (HC). In case of if other or both parents have HC, the offsprings will not be registered under the Finnish Kennel Club.

Official hip-, elbow- and eyechecking report is only allowed to an dog that carries identification , either tattoo or microchip.