Poikkeuslupa

Poikkeuslupaa haetaan aina kennelliitolta, joka tekee päätöksen 

  • Poikkeuslupaa on anottava hyvissä ajoin. 
  • Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista; anomuksen ja rotujärjestön       lausunnon oltava allekirjoitettu. 
  • Lupaa voi anoa vain Koirarekisteriohjeen määrittelemissä tilanteissa. 
  • Lupa on oltava myönnettynä ennen astutusta. 
  • Osa poikkeusluvista korottaa rekisteröintimaksua, tarkista tilanne Koirarekisteriohjeesta. 

Lue ohje; https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi/poikkeusluvat-koirarekisteriohjeeseen 

Jos harkitset pentujen teettämistä, lue ensin rodun Alaskanmalamuuttien JTO ja PEVISA https://www.alaskanmalamuutti.net/jalostus/jto/ 

sekä pentujen rekisteröintiin liittyvät kennelliiton säännöt ja määräykset https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi 

 

Rotujärjestön ohjeistus poikkeusluvan anomiselle 

Poikkeuslupa anomuksessa tulee olla rotujärjestön lausunto. Lausunto pyydetään yhdistyksen jalostustoimikunnalta. Jalostustoimikunta laatii lausunnon yhdistelmästä yhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi. Hallituksen käsittelyn jälkeen jalostustoimikunta lähettää lausunnon hakijalle. Hakija huolehtii hakemuksen kennelliittoon liitteineen. 

  • Vapaamuotoinen kirjallinen allekirjoitettu anomus, jossa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan sekä rotujärjestön oma terveysselvitys tehtynä. Lähetä anomus osoitteeseen jalostustoimikunta(at)alaskanmalamuutti.net 
  • Rotujärjestöllä poikkeusluvan käsittelyaika on 3kk.