Terveys

Alaskanmalamuuteilla tavattuja sairauksia:

Seuraavista sairauksista tutkittujen koirien osalta tulokset löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä

 •  lonkkanivelen dysplasia (lyh HD, hip dysplasia) Tietoa sairaudesta
 •  kyynärnivelen dysplasia eli OD/ED Tietoa sairaudesta
 •  perinnöllinen harmaakaihi ja muut kaihi muodot (lyh HC, hederitary cataract),  Lisäksi suomen kennelliitto pitää näitä perinnöllisinä vakavina, pahimmillaan kipua ja sokeutta aiheuttavina silmäsairauksina pektinaattiligamenttidysplasiaa (vakavat muodot), retinan dysplasiaa (geograafinen ja totaali), papillan hypoplasiaa tai mikropapillaa,Kelinssiluksaatioa, distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon, trichiatis, PRA, RD, PHTVL/PHPV, PPM Tietoa Silmäsairauksista
 • Perinnölliset selkämuutokset Spondyloosi (SP), Välimuotoinen lanne-ristinikama(LTV) Tietoa selän sairauksista
  nikamien epämuotoisuus (VA)

Muita Alaskanmalamuuteilla tavattuja sairauksia

Sairaudet, jonka periytymien voidaan testata geenitestein

 • Polyneuropatia Tietoa  sairaudesta
 • PCD, Primary Ciliary Dyskinesia. Primaarinen Siliaarinen Dyskinesia: Erityisesti hengitysteihin vaikuttava sairaus, jossa solujen pinnan värekarvojen (silia) toiminta on häiriintynyt. Oireita voi lievittää, mutta koira ei parane ja menehtyy yleensä nuorella iällä. Geenitesti on olemassa. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Kantaja tulee yhdistää ainoastaan ei-kantaja koiraan.
 • Päiväsokeus (Cone Degeneration): Perinnöllinen. Tilaan ei ole parannuskeinoa. Hoitokeinona tummennetut piilolinssit, tällä hetkellä tutkitaan muita hoitovaihtoehtoja. Geenitesti on olemassa. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Kantaja tulee yhdistää ainoastaan ei-kantaja koiraan.

Muut sairaudet

 •  Epilepsia tyyppisiä kohtauksia Tietoa Sairaudesta
 •  Syöpä
 • Allergioita
 •  kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypothyroidismi
 • Cushingin tauti (Lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminta)
 • Mahalaukun kiertymä
 • Alopecia X (Coat Funk) eli karvapeitteen kuoleminen ja katkeaminen
 • Megaesophagus
 • Maksasuntti
 • Haiman vajaatoiminta
 • Kiimankierron häiriöitä
 • Purentavikoja
 • ’Wooly’ karvapeitteitä Lisää täältä
 • ’löysät’ korvat eli korvat eivät nouse pystyyn
 • Silmäluomen kiertymä