Pentulistaehdot

Vanhempien tulee olla A tai B lonkkaisia sekä niillä tulee olla 0 kyynärät ja silmät tutkittu PEVISAn mukaisesti.

Yhdistyksen pentulistalle hyväksytään kaikki kasvattajalistalla olevien kasvattajien pentueet. Kasvattaja, jolla on kennelnimi tai todistus käydystä kasvattajakurssista ja kasvattajasitoumus allekirjoitettu, joka on yhdistyksen jäsen ja käyttää kennelliiton lomakkeita sopimuksissa, voi ilmoittaa itsensä kasvattajalistalle.

Pentulistalle pääsy on kasvattajille maksuton. Pentue ilmoitetaan listalle pentueilmoituksella ALMAn internetsivuilta löytyvällä lomakkeella. Pentueilmoitus lähetetään jalostustoimikunnalle joka päivittää pentueen listalle. Mikäli jalostustoimikunnalla on tiedossa terveydellisiä tietoja joita ei tietokannoissa näy, nämä tiedot annetaan kasvattajalle tiedoksi.

Kasvattaja voi halutessaan pyytää terveysselvitystä yhdistelmälleen. Terveysselvitys tehdään jalostuskoirista sekä heidän vanhemmistaan. Pentueilmoituksessa on maininta onko terveysselvitys tehty. Jos kasvattaja haluaa terveysselvityksen tulee hänen ilmoittaa pentueensa jalostustoimikunnalle noin kuukautta ennen arvioitua astutusta, sen jälkeen selvitystä ei enää tehdä. Jos kriteerit täyttyvät pentueen voi kuitenkin halutessaan saada pentulistalle ilman selvitystä tämän jälkeenkin. Halutessaan kasvattaja voi pyytää terveysselvityksen myös kahdelle eri urokselle.

Jokaisen pentueen kohdalla kerrotaan, täyttääkö se yhdistyksen (astutuspäivänä voimassaolevat) jalostuskriteerit tai miltä osin ne jää täyttymättä.

On suositeltavaa, että kasvattaja ilmoittaa tiineyden varmistumisesta jalostustoimikunnalle ja tämä merkitään myös pentuelistan tietoihin. Jos narttu jostain syystä jää tyhjäksi tms. pentue poistetaan internet sivuilta. Kasvattaja on myös velvollinen ilmoittamaan jalostustoimikunnalle pentujen syntymän jälkeen pentujen syntymäpäivän, niiden lukumäärän ja sukupuolijakauman sekä päivittämään tarvittaessa tietoja.

Ilmoitus on esillä toteutuneesta astutuksesta alkaen siihen saakka, kunnes pennut täyttävät 2 kk, ellei kasvattaja pyydä poistamaan ilmoitusta aiemmin. Mikäli kasvattaja haluaa jatkaa ilmoituksen voimassaoloa, kunnes pennut ovat 3kk, tulee hänen ilmoittaa siitä jalostustoimikunnalle. 

  • Ilmoitus julkaistaan astutuksen tapahduttua. Jos pentueen vanhemmilla on sairaus, jonka perinnöllisyydestä on epäselvyyttä, ilmoitus julkaistaan vasta, kun SKL jalostustieteelliseltä toimikunnalta on saatu asiaan vahvistus.
  • Käyttötulokset, luonnetesti ja / tai hyväksytysti suoritettu yhdistyksen käsiteltävyyskoe ovat toivottavia. Ne merkitään pentuilmoitukseen erikseen näkyviin niille varattuun kohtaan.
  • Kasvattajan tulee huomioida vastuunsa kasvattajana ja toimia hyvän kenneltavan mukaisesti.
  • Jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat kartoittavat suunnitellun pentueen terveydelliset taustat mahdollisimman laajasti terveysriskien ehkäisemiseksi. JTK opastaa ja auttaa tarvittaessa tiedon etsimisessä.

Kasvattaja vastaa aina itse tekemästään yhdistelmästä.

Pentueilmoitus