Silmäsairaudet

  • Kennelliitto on tarkentanut yhdistykselle silmätarkastuslausuntojen tulkintaa. Nykyinen PEVISA esitys sisältää sen, että kaikki kaihimuodot rajaisivat koiran jalostuksesta. Jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 10/2013 todennut, että silmätarkastuslomakkeeseen on lisätty uusi merkintä ”Muu kaihi”. Diagnoosi tarkoittaa perinnöllistä kaihia, jonka merkitys jalostuksessa on pieni ja sen selitteenä järjestelmässä näkyy ”muu vähämerkityksellinen kaihi”Asiasta päätettiin seuraavasti JTT:n päätös 12.11.2013 (10/2013): Toimikunta toteaa, että silmätarkastustulos ”muu kaihi/katarakta” ei millään rodulla sulje koiraa jalostuksesta. Ehdoksi voidaan korkeintaan asettaa, että tällainen koira on paritettava kaihin osalta terveen koiran kanssa. Asiasta lisätään tieto rotukohtaisiin PEVISA erityisehtoihin ja siitä tiedotetaan rotujärjestöjä. Kaihin osalta ohjelmat on kirjattu muotoon: Perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.
  • Vakavia, pahimmillaan kipua ja sokeutta aiheuttavia tai Kennelliiton perinnöllisiksi määrittelemiä silmäsairauksia osoittavan koiran jälkeläiset eivät pääse pentuvälitykseen. Vakavina, pahimmillaan kipua ja sokeutta aiheuttavina silmäsairauksina pidetään pektinaattiligamenttidysplasiaa (vakavat muodot), retinan dysplasiaa (geograafinen ja totaali), papillan hypoplasiaa tai mikropapillaa, kataraktaa, linssiluksaatioa ja retinan degeneraatiota (PRA). Lisäksi Suomen Kennelliiton silmäsairaustyöryhmä on päättänyt, että distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon ja trichiatis tallennetaan perinnöllisinä silmäsairauksina kaikilla roduilla.
  • Koiria, joilla on todettu PPM tai PHTVL / PHPV (1 aste), distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon ja trichiatis(lievät muodot) voi harkiten käyttää jalostukseen, mutta tällaisissa tapauksissa pentueen toisen vanhemman ja sen isovanhempien on oltava ko. sairauden suhteen terveitä. Silmätarkastus on voimassa 24k.

Katso lisää täältä