Terveysselvityksen ehdot

Terveysselvitykseen liittyvät ehdot

Vastuu kasvatuksesta ja siihen liittyvien ehtojen täyttymisestä on aina kasvattajalla (kennelliiton jalostukseen liittyvät ehdot, PEVISA), mutta tarvittaessa hän voi kysyä jalostustoimikunnalta lisätietoja suunnitelluista yhdistelmistä.

Kasvattaja voi halutessaan pyytää terveysselvitystä yhdistelmälleen.

  • Terveysselvityksen tarkoitus on antaa kasvattajalle mahdollisuus punnita suunnittelemansa yhdistelmän terveysriskejä mahdollisimman tarkasti.
  • Terveysselvitys tehdään jalostuskoirista sekä niiden vanhemmista. Pentueilmoituksessa on maininta onko terveysselvitys tehty.
  • Jos kasvattaja haluaa terveysselvityksen JTK suosittaa pentueilmoituksen tekemistä viimeistään 2kk ennen ajateltua astutusajankohtaa.
  • Terveysselvityspyynnön ehdoton takaraja on 1kk ennen astutusta, sen jälkeen selvitystä ei enää tehdä.
  • Terveysselvityksen aikarajoista JTK ei myönnä poikkeuksia.
  • Jos pentueeseen liittyvät muut kriteerit täyttyvät pentueen voi kuitenkin halutessaan saada pentulistalle ilman selvitystä tämän jälkeenkin.

JTKn epäillessä kasvattajan antaneen pentueeseen liittyen epärehellistä tietoa JTK pyytää kasvattajaa antamaan asiasta selvityksen. Tarvittaessa JTKlla on oikeus viedä asia yhdistyksen hallituksen käsittelyyn.