Ulkomaiset urokset

Ulkomaisiksi koiriksi lasketaan kaikki sellaiset koirat, joita EI ole missään elämänsä vaiheessa rekisteröity Suomeen eli myös Suomessa syntyneet, mutta täältä ulkomaille viedyt koirat lasketaan kotimaisiksi.

Ulkomaiseksi koiraksi ei katsota koiraa, joka on ainakin osittain suomalaisen omistuksessa ja asuu vakituisesti Suomessa, mutta ei kuitenkaan ole FIN- rekisterissä.

Koira, jonka omistaja / jalostusoikeuden haltija asuu Suomessa, on kotimainen koira.

  • Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvaustulosta (2 pentuetta). PEVISA