Alaskanmalamuuttien Pevisa-ohjelma muuttuu 1.7.2018 alkaen

JTT:n päätös 19.12.2017 (12/2017):
Toimikunta hyväksyy alaskanmalamuutille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja
voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Koiran pitää lonkka- ja kyynärnivelkuvaushetkellä olla täyttänyt 18 kk. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on B. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Ohjelma on voimassa 1.7.2018 – 31.12.2022 (JTO-kauden loppuun).

Päätös on PEVISA-säännön vastainen, koska luustokuvausten alaikäraja on korkeampi kuin mitä rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokous esitti, joten asia annetaan hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.
Toimikunta toteaa, että hyvän indeksin omaavan C-lonkkaisen koiran käytölle voi perustellusta syystä anoa Koirarekisteriohjeen mukaisesti poikkeuslupaa.

Kategoria(t): jtk. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.