PEVISA

PEVISA = perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

 

Alaskanmalamuuttien Pevisaohjelma

Alaskanmalamuutit kuuluvat Suomen Kennelliiton Pevisa -ohjelmaan.

Malamuutteja koskevat SKL:n määräykset ovat:

pentueen rekisteröinnin ehtona on

  • pentueen molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattuja, minimikuvausikä on 12 kk.
  • pentueen molemmat vanhemmat tulee olla kyynärpääkuvattuja, minimikuvausikä 12 kk
  • pentueen molempien vanhempien tulee olla virallisesti silmätarkastettuja eikä kumpikaan saa sairastaa perinnöllistä harmaakaihia (HC, hederitary cataract). Perinnöllistä harmaakaihia sairastavan koiran jälkeläisiä ei siis rekisteröidä. Pentueen vanhempien silmätarkastuslausunnot tulee olla voimassa astutushetkellä; lausunto on voimassa tarkastuspäivästä alkaen 24 kk.

Viralliset lonkka-, kyynärpää- ja silmälausunnon voi saada vain tunnistusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru) koira.

PEVISA = A FINNISH KENNEL CLUB PROGRAM FOR FIGHTING AGAINST INHERITED ABNORMALITIES AND DISEASES


The Pevisaprogram for Alaskan Malamutes

Alaskan Malamutes are part of the Finnish Kennel Club Pevisa -program.

The Finnish Kennel Club regulations for Alaskan Malamutes are:

To be able to register an Alaskan malamute litter in Finland , the parents of the litter must fullfill the following regulations

  • both parents of the litter must be x-rayd for hipdysplasia, the minimum age of x-raying is 12 months
  • both parents of the litter must be x-rayd forelbowdysplasi, the minimum age of x-raying is 12 months
  • both parents of the litter must be eye screened officially and they are not allowed to have a sickness called hederitary cataract, HC.
    If one of the parents has hederitary cataract his/her offspring is not registred. The eyecheck reports of both parents of the litter must be valid (not older than 24 months) by the time of mating

Official hip-, elbow- and eyechecking report is only allowed to an dog that carries identification , either tattoo or microchip.