JÄSENMAKSUT VUODELLE 2022

Jäsenet päättivät vuosikokouksessa 20.3.2021 vuoden 2022 jäsenmaksut seuraavasti:

– varsinaisen jäsen 30 €
– varsinaisen jäsen ilman ALMA-lehteä 18 €
– perhejäsen 12 €
– kasvattajan maksama jäsenyys pennunostajalle 20 €
– liittymismaksu +5 € uusilta jäseniltä/jäsenyyden uudelleenaktivointi (esim. varsinainen jäsen 30 € + 5 €= 35 €).


Varsinaisen jäsenyyden, ilman ALMA-lehteä sekä perhejäsenyyden edellytyksenä on, että samasta taloudessa on vähintään yksi jäsen täydellä 30 € jäsenmaksulla.

Kasvattajajäsenhintaa voi käyttää vain silloin, kun koira lähtee kasvattajalta ensimmäisen kerran.

Hallitus toivoo, että ”perhejäsen”-jäsenmaksun sijaan käytettäisiin ”varsinainen jäsen ilman ALMA-lehteä”-maksua, koska vain varsinaiset jäsenet lasketaan Kennelliitossa yhdistyksen jäsenmäärään. Tällä edesautettaisiin yhdistyksen pääsemistä rotua harrastavasta yhdistyksestä rotujärjestöksi.

Nyt maksettavat jäsenmaksut ovat voimassa vuoden 2022 loppuun.
Hallitus on päättänyt jäsenmaksun eräpäiväksi 14.1.2022, tämä koskee edellisen jäsenkauden jäseniä.


Maksamalla tämän laskun ajallaan varmistat jäsenyytesi jatkumisen keskeytyksettä ja uusin jäsenlehtikin löytää sinut. Muista päivittää yhdistyksen jäsensihteerille osoitetietosi, mikäli ne ovat muuttuneet.


Yhdistyksen tilinumero: FI55 5282 0120 1560 03
Saaja: Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
Käytä viitettä 20200. mikäli maksat itse vain oman jäsenmaksun.
Jos maksat myös perhejäsenen maksun, laita viestikenttään JÄSENMAKSU ja kaikkien maksettujen jäsenten tiedot. Muistathan lähettää perhejäsenen tiedot jäsensihteerille sähköpostitse.


Huom! Mikäli jäsenmaksun maksaa joku muu kuin sinä itse, pyydä merkitsemään viestikenttään JÄSENMAKSU ja sinun nimesi, jotta vältymme epäselvyyksiltä jäsenlistassa. Jos maksat muulta kuin omalta tililtä, laita viestikenttään jäsenen nimi, jonka maksu maksetaan.

Hallitus katsoo eronneeksi ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneen vuotuista jäsenmaksuaan viimeistään ko. kalenterivuoden jäsenmaksun eräpäivästä lukien seuraavan kahden viikon aikana.


Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta vuosittaisen jäsenmaksunsa ja hänet on tästä syystä katsottu eronneeksi yhdistyksestä, on hänen maksettava liittymismaksu (5 €) hänen liittyessään uudelleen yhdistyksen jäseneksi.


Otathan yhteyttä jäsensihteeriin, jos sinulla on kysyttävää tai jokin asia tuntuu epäselvältä:
jasensihteeri@alaskanmalamuutti.net / Marika Kunnari


Liity jäseneksi tai päivitä tietojasi:
https://www.alaskanmalamuutti.net/yhdistys/liittyminenosoitteenmuutos/


Kasvattajaetuuslomake 2021